Частно богатство пространство - автоматичен сейф на марката Chaoping

2020-07-07

"Без сейф, как мога да направя колекция? Без сейф, как можем да бъдем добре поддържан човек? Къде мога да събера торби със съкровища без сейф? Без сейф, как смея излезеш и се счупиш? ... "Отваряйки уебсайта, се появи параграф за касата. Говори се, че напоследък е широко разпространен в обществото. При условие, че банковото „финансиране“ се е превърнало в нормална ситуация, банката „имащи сейф“ постепенно се е превърнала в показно място в чата на някои граждани. Какво е сейф? Какви са ползите? Как да наемем?

1ã € Какво е напълно автоматичен сейф?

Сейфът е бизнес за съхраняване, стартиран от банката за потребители, които трябва да депозират ценности. Потребителите могат да получат услугата за съхраняване на лични вещи, предоставени от банката чрез платен лизинг.
В сравнение с традиционния сейф на банката, автоматичният сейф на марката Chaoping има повече възможности за избор и може да предостави по-дълги услуги за самостоятелен достъп на наемателя. Клиентът не се нуждае от съпровождането на банковия персонал, за да отвори кутията, а това е оборудване за сейфове, интегриращо софтуер за бизнес операция, складова стена, съкровищница (врата за поддръжка), сейф и зала за гледане.

2ã € Какви са ползите? Кой го използва?

В момента бизнесът със сейфовете на банките става все по-популярен и още по-популярен. Какви са ситуациите на клиентите, които се справят със бизнеса със сейфове? Някои от тях имат чести парични потоци, които често са 300000 или 400000 юана. Понякога някои от тях имат проблеми с извличането на пари от банката при спешни случаи и се чувстват неприятно, когато не ги депозират в компанията или у дома. Някои от тях закупуват много физически златни кюлчета, когато цената на златото е ниска тази година, надявайки се да намерят безопасно и лично място за съхранение. Други са за някои важни резервни данни и резултатите от изследванията, за да се предотврати кражбата, се депозират в банката, за да се почувстват по-сигурни.
Всъщност сейфовете се използват за много цели. Освен временно съхранение на пари, някои ценности като антики, калиграфия и рисуване, договори, борсови ценни книжа, злато, договори и други ценности могат да бъдат наети от сейфовете на банката.

3ã € Какви са характеристиките на бизнеса с автоматични сейфове на марката Chaoping?

Chaoping марка автоматичен сейф има повече възможности за избор и по-разумен дизайн. С характеристиките на разделянето на библиотеката на хората, самообслужването, самообслужването и така нататък можете да почувствате следните „пет сърдечни“ услуги: (1) спокойствие: взривозащитен и противокраден, постоянна температура и влажност, водещи световни технологии; (2) спокойствие: може да съхранява ценни и частни вещи, като златни бижута, ценни книжа, договорни договори, сертификати за недвижими имоти; (3) спокойствие: приема се режимът на триединна защита на "магнитна карта + парола + ключ", а паролата се въвежда от по-сигурна последователност на хаоса; (4) удобно: две независими стаи за гледане, различни видове кутии са незадължителни, сензорен екран китайски и английски двуезична бърза работа; (5) сърце: пълна автоматична кутия за изваждане, напълно автоматична услуга, при поискване, удобно, частно и бързо.

  • QR